Uppbunkrande för svensk högtid!

Illabådande sky / Troubling skies

Illabådande sky / Troubling skies

Illabådande sky / Troubling skies

Så här kan himlen se ut från mitt fönster 30 minuter innan ett styggt oväder / This is how the sky can look about 30 minutes before a nasty thunderstorm

Bookmark the permalink.

Comments are closed.