Uppbunkrande för svensk högtid!

Livsservicecenter / Grocery store service center

Livsservicecenter / Grocery store service center

Livsservicecenter / Grocery store service center

Utanför kassan på mataffären kan man testa glödlampor, batterier, mala kaffebönor och nötter. / By the register at the grocery store you can test lightbulbs, batteries, grind coffee beans and nuts.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.