Midsommarfirande: uppdatering

Midsommarstång / Midsummer pole (maypole)

Midsommarstång / Midsummer pole (maypole)

Midsommarstång / Midsummer pole (maypole)

Stången består av två avbrutna moppskaft, en liten pil, nån meter björntråd, lite blått nylongarn och en sargad dunk / The pole consists of two broken mop shafts, a small willow, about a meter of strong thread, some blue nylon rope and a ravaged plastic jug

Bookmark the permalink.

Comments are closed.