Mandelantändning

Munkar / Chocolate-coated marshmallow treats

Munkar / Chocolate-coated marshmallow treats

Munkar / Chocolate-coated marshmallow treats

Ok, så svenska produkter österrikarna konsumerar är munkar, Schwedenbitter, knäckebröd, gåstavar (nordic walking) och motorsågar. Å andra sidan, det kanske fångar den svenska själen ganska väl? :) / Ok, so Swedish products bought by Austrians are chocolate treats, Swedish bitter, crisp bread, walking sticks and chainsaws. On the other hand, perhaps this frames the Swedish soul pretty well :)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.