Mandelantändning

Skoreparation / Shoe repair

Skoreparation / Shoe repair

Skoreparation / Shoe repair

Inte en så värst tacksam vinkel att sy i, men det gick förvånansvärt bra / Not a very easy angle to sew, but I am happy about the result

Bookmark the permalink.

Comments are closed.