Mandelantändning

Skoreparation 2 / Shoe repair 2

Skoreparation 2 / Shoe repair 2

Skoreparation 2 / Shoe repair 2

Remmen är vitare på andra sidan, undrar om någon annan än jag kommer bry sig. / The strap is brighter on the right, but I wonder if anyone will notice but me.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.