Gesundheit!

Gatudammsugare / Street vacuum cleaner

Gatudammsugare / Street vacuum cleaner

Gatudammsugare / Street vacuum cleaner

Beklagar att mitt finger kom i vägen, men detta är iaf en lustig dammsugare för gator som heter Glutton / Sorry about my finger getting in the way, but this is a funny vacuum cleaner for city streets – Glutton!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.