Bättre vänner än jag förtjänar

Manskören / The male choir

Manskören / The male choir

Manskören / The male choir

En härlig härva herrar. Vem har sagt att man måste vara vuxen bara för att man är pensionär? / A joyous group of gentlemen. Who said you have to act like an adult just because you are a senior citizen?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.