Mitt i ingenting

En av Wels' parker / One of the parks in Wels

Precis som jag misstänkte så har jag haft görtråkigt så här långt denna veckan, och jag misstänker att det kommer bli värre. Mina dagar den här veckan har börjat med att solen har tvingat mig upp ut sängen vid 10-tiden – inte på grund av ljuset utan på grund av värmen. Jag går upp öppnar min rumsdörr för att få lite korsdrag och sen petar jag ihop någon slags frukost.

Vanligtvis går jag ut och gör något ärende (handla mat, skicka brev eller plugga nått) i ett par timmar, och sen går jag tillbaka till rummet. Nu blir det troligen lunch och några avsnitt av någon tv-serie tills solen kryper ner mot horisonten, men idag gav jag mig faktiskt ut på lite marchträning. En dryg mil med två vattendunkar à 5 liter i ryggsäcken. Fick nästan lite skoskav och fick nästan lite solbränna, nästa gång blir det en dunk till. :) Jag hoppas att jag kommer vara redo för min vandring innan jag ger mig hem till Sverige igen!

De dagar jag har lite mer hemlängtan smiter jag ner till en av pubbarna här i stan, de har något så ovanligt som en svensk bartender. Problemet med det stället är tyvärr – utöver det vanliga problemet med att man får röka inomhus – att den genomsnittlige besökaren är 10 år yngre än mig. Just nu har jag mer åldersnojja än hemlängtan så ett besök på den pubben kommer nog dröja ett tag.

Jag har i en tidigare post nämnt blomsterarrangemangen här i staden och de förtjänar att nämnas igen. Min hemstad Uddevalla har i alla fall tidigare haft en mycket begåvad stadsdekoratör (eller vad titeln kan tänkas heta), och Skövdes är ganska duktig med, men jag är mycket imponerad av blomsterprakten i den här staden. Kanske är det enklare att jobba i det klimatet som är här, men vackert är det.

Det finns inte så mycket mer att säga just nu… på återläsande!

//Valross – bland blommor och bin.

———————————————————-

Just as I predicted, so far I have had an utterly boring week so far, and I fear it will get worse. My days have started with that the sun has forced me up from bed – not with light but with heat. I leave bed and open my dorm door to get some circulation and then I put together some breakfast.

Usually I go out to do some errand (grocery shopping, sending letters or random studies) for a couple of hours, and then I get back to my room. Now I will probably eat lunch and see a couple of episodes of some tv series until the sun starts to decend, but today I went out for a practice hike. I walked about 12 km with two five liter jugs in my backpack. I almost got a blister and I almost got sunburned, next time I will put another jug in there. :) I hope I will be ready for my real hike before I leave for Sweden!

The days when I am really homesick I sneak down to one of the pubs here, they are equipped with something as rare as a Swedish bartender. The problem (in addition to the common problem that smoking is allowed inside) is that the average customer to this pub is about 10 years younger than me. At this point I have bigger issues about feeling old than I have issues about being away from home so I don’t think I will go there any time soon :)

I have in a previous post mentioned the flower arrangements in this city and they deserve to be mentioned again. My home town Uddevalla has at least previously had a very gifted city decorator (or whatever that job is called), and the one working in Skövde is quite good too, but I am really impressed with what they have done to Wels in the recent weeks. Perhaps it is easier to work with this climate compared to Sweden, but it sure is pretty!

I don’t have much else to say today, read you later!

//Valross – admiring the flowers of Austria.

This entry was posted in English, facebook, svenska. Bookmark the permalink.

Comments are closed.