Flerspråkig/multilingual/vielsprachig


English version, see below.
Deutsch Version, gibt kein.

Nu har våren tillslut kommit och även talgoxarna har hittat fram i vårsolen. Jag har nästan svårt att tro att de inte har varit ute och sjungit innan, kanske har de ett annat läte här eller så har de samma instinktiva rädsla som de flesta barnfamiljer och pensionärer här i Österrike – dvs att undvika konstiga karlar med rakat huvud och stort skägg. Jag har inte haft så här mycket skägg sen förra året när jag fick för mig att skaffa mig ett kom-i-form-skägg. Tanken var på något sätt att bli påmind varje gång jag såg mig i spegeln – att jag såg ut som en vilde – och att skulle ta mig i kragen med träningen och måttligt ätande. Det gick ganska bra, när jag var som lägst hade jag gått ner drygt 20 kg. Själva målet var att springa milen under 55 minuter och det klippte jag i juni på Blodomloppet i Göteborg. (Klicka för att se den tämligen underhållande inspelningen av min målgång. Håll utkik efter någon som ser ut som Gimli.) Tyvärr har jag krupit upp 5-10 kg igen, men jag har med goda grunder fog att hävda att några av dem är muskler.

Då är frågan, vad är det för skägg jag har nu? Är det ett examensskägg? Är det ett skrämma-dumma-österrikiska-snorungar-skägg eller ett nytt kom-i-form-skägg med nytt mål? Jag har inte bestämt mig än, men det har blivit såpass långt att det inte kan rakas bort för mindre än åtminstone en halvgod anledning.

I morgon är det International Evening på FH (förkortning av fachhochschule som är beteckningen på lärosätet där jag pluggar). Alla vi utbytisar har blivit ombedda att presentera vårt hemland och vårt lärosäte och helst även en traditionell rätt. Egentligen hade det varit kul att sleva upp surströmming eller kanske lite vanlig sill, men i brist på det fick min gamla trotjänare äggosten göra ett nytt framträdande. Det var minst sagt en utmaning att göra äggost här i mitt fåniga lilla kök ty den största kastrullen rymde bara lite drygt två liter. Detta innebar att jag fick göra fyra satser och varje sats tog nära nog en timme. Det kommer nog dröja innan jag gör äggost igen.

Tyvärr krockar International Evening med aktiviteten näst högst på min prioritetslista, vilket innebär att jag efter en stund kommer smyga iväg till manskören. (Prioriteringarna är enligt följande: Studier, manskör, träning, utflykter/äventyr, loppmarknader och hattaffärer.)

För er som uppmärksamt noterat att detta inlägg kom en dag tidigt så beror det på att jag har ändrat upplägg. Mina poster kommer framöver att vara två eller trespråkiga och komma måndag och onsdag. Det finns flera anledningar till detta men den största är att jag fått återkoppling på att min kluriga svenska inte gör sig bra i Google translate. De som vill läsa allt kan nu göra det utan hysteriska automagiska översättningar.

Det var allt för idag, sköt om er där hemma/borta!

//Valross – från landet där båtar heter Anna.

—————————————————————————————-

Congratulations, you have found “below”. :)

The spring has finally arrived and also the tits have found their way out in the sunlight. (I am so glad I didn’t know the English name of this bird when I tried to talk to my landlord about how I miss the… erm… song of the great tits. Oh well, now back to the translation.) I almost couldn’t believe that they hadn’t been greeting the spring already with their singing. Perhaps they have a different calling here or maybe they have the same genetic instinct as most families with children and senior citizens – the fear of odd men with big beards and shaved heads. I haven’t had this much beard since last year when I got the brilliant idea to save a get-in-shape beard. The general idea was to be reminded every time I saw my own reflection – I looked like something out of an Icelandic Viking saga – and to pull my act together in regards of exercise and diet. I must say that it turned out pretty well, at one point I had lost over 20 kg. The goal was to be able to run 10 km under 55 minutes and I managed that on a competition in June in Gothenburg. (Click to see a rather entertaining clip of me passing the finish line. Look for someone that looks like Gimli.) Sadly I have again gained 5-10 kg, but I have good reason to believe that a fair amount of that weight is muscles.

Then is the question: what kind of beard am a growing now? Is it a graduation beard? Is it terrify-stupid-austrian-brats beard or is it a new get-in-shape beard with a new goal? I haven’t decided yet, but the beard has reached a lenght worthy of a decent cause, so I will not shave it of until I have a fairly good reason.

Tomorrow is the International Evening at the FH (abbreviation of fachhochschule, which is the kind of university I am attending here). All exchange students have been asked to present and represent our home country both by talking and answering questions, but to bring some kind of traditional dish. I would have loved to offer some surströmming or perhaps some common pickled herring, but since that was hard to come by here my old companion äggost was again going to save the day. It was however not very easy to prepare äggost for so many persons in the tiny kitchen in my dorm since the biggest pot only took about two litres. I was forced to make four batches and each batch took almost an hour. I don’t think I will be making äggost any time soon again.

The International Evening regrettably is conflicting with another thing on my schedule with high priority, which means that I will after a while sneak away to join the merry men in the male choir. (My priorities are as follows: Studies, male choir, exercise, excursions/adventures, flea markets and hat stores.)

I am planning to post my future post on Mondays and Wednesdays in two or three different languages. There are several reasons for this but mainly since I have had some feedback from people telling me that the automated translation tools offered by Google can’t handle my complex use of the Swedish language. Those of you who wants to follow all my posts can now do this without all your base are belong to us. Here is a good example.

That was all for today, take care everyone wherever you are

//Valross – from the country where boats are named Anna.

—————————————————————————————-

Nein sage ich! Ich will heute nichts auf Deutsch schreiben! :P

This entry was posted in English, facebook, svenska. Bookmark the permalink.

Comments are closed.